İnce RF kateter kliniğimizde...

Detaylı renkli doppler ultrason ile saptanan genişlemiş perforan damarların, ameliyat yerine radyofrekans ablasyon işlemi için ince kateterler kullanmaktayız. Cerrahi yerine çok daha kolay ve işlem sonrası yatış gerekmeyen bu işlem; sınırlı sayıda merkezde uygulanmaktadır.